Omgevingscommunicatie

Oog voor je omgeving

Hoe kun je de juiste inrichting van een omgeving bepalen als je niet weet hoe direct betrokkenen er tegenaan kijken? Vonc helpt graag bij het proces én de verbeelding om jouw omgevingsvraagstuk helder te krijgen en stakeholders erbij te betrekken. Wij zorgen voor een communicatie-oplossing op maat voor ieder vraagstuk. Dit doen we aan de hand van vijf stappen. Hiermee richten we samen met jou (omgevingsmanager, projectleider of communicatieadviseur) een optimaal communicatieproces met veel ruimte voor verbeelding.

Dé oplossing voor effectieve omgevings­communicatie

 

 

Wat brengen we in beeld?

We gebruiken bijvoorbeeld 3D-animaties om zaken te verduidelijken, brengen technische tekeningen tot leven met VR en we visualiseren een toekomstbeeld met hologrammen. Er is van alles mogelijk! We schetsen een helder en eenduidig beeld, zodat we van elkaar kunnen zien waar het om gaat. 
 

Bijdrage aan projectbeheersing (GOKIT) 

Naast een breed gedragen oplossing en concrete verbeelding, levert onze aanpak winst op bij alle aspecten van de projectbeheersing.  Deze investering aan de voorkant levert altijd de meest effectieve en logische oplossing voor de uitdaging die voorligt. Want we hebben alle zienswijzen erin meegenomen.

 

   Geld: wij zorgen voor de meest effectieve oplossing binnen de

   financiële mogelijkheden.

 

      Organisatie: een helder proces met duidelijke verwachtingen.

 

       Kwaliteit: een gezamenlijke uitdaging leidt tot een gezamenlijke oplossing
       met alle kennis en expertise uit het gebied.

 

    Informatie: door visualisatie komt informatie tot leven.

    Alle stakeholders beschikken over dezelfde informatie op hetzelfde moment.

 

    Tijd: investering aan de voorkant is tijdwinst aan de achterkant.