GGD Fryslân

Crisiscommunicatie

Missie

Samen met GGD Fryslân helpen communiceren over de effecten van het coronavirus
op de reguliere dienstverlening van de GGD.

Vonc…

…helpt de opdrachtgever door de invloed van het coronavirus op de continuïteit van de GGD-dienstverlening inzichtelijk te maken. De richtlijnen vanuit het RIVM en de landelijke GGD veranderen dagelijks. We helpen medewerkers te informeren over hun handelingsperspectief. Daarbij nemen we regulier werk over zodat medewerkers de mogelijkheid hebben om hun collega’s in de crisisorganisatie bij te springen. Ook zorgen we dat scholen, kinderopvang, geboortezorgwerkers en particulieren weten wat GGD Fryslân in deze tijd voor hen kan betekenen.

GGD Fryslân is onderdeel van de Veiligheidsregio Fryslân. Binnen de Veiligheidsregio werken zij samen aan informatievoorziening over het coronavirus. Maar GGD Fryslân doet nog veel meer op het gebied van gezondheid, opvoeding en seksualiteit. Denk aan Jeugdartsen op scholen, het consultatiebureau, reis- en werknemersvaccinaties en SOA-tests. 

Effect

De twee adviseurs van Vonc stonden twee werkdagen na het eerste contact al in de startblokken bij GGD Fryslân. Samen met de inhoudelijke experts zorgen ze o.a. dat er elke dag een update naar bijna 600 medewerkers gaat, FAQ’s op het intranet komen, brieven naar ketenpartners (scholen, kinderopvangcentra) gaan en de bezoekersinformatie op de website up-to-date is.

‘Samen staan we sterker, ook nu’.

Ook iets voor jou?
0513 64 00 17

Vorige ZIEN! Volgende ZIEN!