Gemeente Heerenveen

Participatietraject A32

Draagvlak – Omgevingscommunicatie - Participatie

Missie

Help de gemeente Heerenveen met de invulling en uitvoering van een participatietraject om belanghebbenden in een vroeg stadium te betrekken bij Heerenveen beter bereikbaar. Dit project richt zich op het verbeteren van de op- en afritten van de A32 bij Heerenveen. Tijdens diverse bijeenkomsten dachten belanghebbenden mee over de voorkeursvariant.

Vonc...

..Adviseerde en ondersteunde gemeente Heerenveen over de participatie en communicatie rondom het project Heerenveen beter bereikbaar.

De gemeente Heerenveen verbetert samen met provincie Fryslân en Rijkswaterstaat de op- en afritten van de A32. Dit zorgt voor een vlottere en nog veiligere doorstroom van het verkeer in Heerenveen.

Effect

Een inwoner kwam met een gouden idee voor een afrit die de doorstroom verbetert, goedkoper is én die een oude afrit door een woonwijk overbodig maakt. Dit idee is onderzocht en doorberekend, het bleek inderdaad een uitstekende oplossing te zijn die nu toegepast gaat worden.

Bezoekers van de bijeenkomsten kwamen met vragen over geluidsoverlast tot suggesties om het plafond onder een brug wit te schilderen. Alles werd overgenomen in verslagen en beantwoord met argumenten. Iedere suggestie is serieus genomen en onderzocht om een goed onderbouwde reactie te kunnen geven. Inwoners voelden zich zo gehoord en serieus genomen: voorwaarde nummer één als je praat over participatie.

Tijdens het formele inspraaktraject kwamen maar twee reacties binnen. Er kwamen vooral veel complimenten van inwoners over de manier waarop de gemeente hen heeft betrokken bij het proces. Ook de raad applaudisseerde voor de aanpak.

 

‘Een deel van het definitieve ontwerp is gebaseerd op het idee van een inwoner. Een betere opbrengst van dit participatietraject, dat we samen met Vonc hebben opgezet, kun je je niet wensen!’

MARION KOENS, COMMUNICATIEADVISEUR GEMEENTE HEERENVEEN

Word je er warm van?

Of nieuwsgierig geworden naar meer Vonc? Wie weet kunnen we samen een vuurtje aanwakkeren.