PROVINCIE GRONINGEN

Wunderline: snel en comfortabel reizen

Communicatiestrategie – Content & creatie

Missie

De Wunderline wil reizen tussen Groningen en Bremen sneller én comfortabeler maken. Ook levert het project een bijdrage aan groei van en samenwerking en uitwisseling tussen de noordelijke grensregio's. Om betrokken partners in Nederland en Duitsland meer en beter te laten samenwerken en draagvlak te creëren, zijn de afgelopen jaren gezamenlijke onderzoeken gedaan om de kansen voor de verbinding concreter te maken.

Vonc...

...verzorgde de afgelopen jaren de communicatie rondom het Duits-Nederlandse project Wunderline, in samenwerking met adviseurs van provincie Groningen.

Hierbij moest aandacht zijn voor het politiek-bestuurlijke draagvlak bij Nederlandse én Duitse partners. Dat deden we door alle stakeholders en direct belanghebbenden goed te informeren en oog te hebben voor hun (soms tegengestelde) belangen. Met heldere communicatie over het project en het bijbehorende participatieproces lichtten we de inhoud van het project toe en konden we de juiste verwachtingen scheppen. Uiteraard hebben we in dit grensoverschrijdende project rekening gehouden met cultuur- en taalverschillen tussen Nederland en Duitsland.

Provincie Groningen werkt met het Europese project Wunderline aan grenzeloze verbinding tussen Noord-Nederland en Noord-Duitsland. Samenwerken op economisch, maatschappelijk en cultureel gebied is de inzet.

Effect

Er is draagvlak ontstaan bij de verschillende partijen in Nederland en Duitsland, waarvan er veel hebben getekend voor steun aan de Wunderline tijdens een drukbezochte Wunderline Conferentie. De door ons ontwikkelde middelen hebben hier aan bijgedragen: spoorboekje, verhaallijn, nieuwsbrieven, film, Bidbook en de communicatie rondom diverse evenementen. Voor de opdrachtgever was Vonc sparring- en uitvoeringspartner.

Bekijk hier de film

“In dit Duits-Nederlandse project is communicatie een uitdaging. We zijn blij met de ondersteuning van Vonc!”

NATASCHA SHAHBAZIANE SAGHEZCHI, COMMUNICATIEADVISEUR PROVINCIE GRONINGEN

Word je er warm van?

Of nieuwsgierig geworden naar meer Vonc? Wie weet kunnen we samen een vuurtje aanwakkeren.