Gemeente Het Hogeland

Kop op het Hogeland

Concept – Content & Creatie – Online participatie

Missie

Ontwikkel een campagne om de inwoners van gemeente Het Hogeland te informeren over het lokaal programmaplan ‘Kop op ’t Hogeland’. Met deze campagne wil de gemeente inwoners enthousiast maken om actief mee te denken over de invulling van het programmaplan en deel te nemen aan een online informatiebijeenkomst.

Vonc...

...heeft een campagneconcept ontwikkeld voor het lokaal programmaplan met als titel ‘Kop op ’t Hogeland’. Daarom kozen we ervoor om het woord ‘KOP’ centraal te zetten in de campagne, bijvoorbeeld met kreten als ‘Kop d’r veur’ en ‘Koppen bij elkaar’.

Met de campagne lieten we zien dat de gemeente de koppen bij elkaar wil steken met inwoners. Hun inbreng is waardevol voor de invulling van het programma. De campagne hebben we visueel vertaald naar verschillende communicatiemiddelen voor onder andere social media om de inwoners van Het Hogeland te informeren over de plannen en de online informatiebijeenkomst. Vonc heeft deze online informatiebijeenkomst georganiseerd via een livestream in een studio.

Over de opdrachtgever

Gemeente Het Hogeland wil als regio toekomstbestendig en leefbaar blijven. Daarom zet de gemeente beschikbare gelden in van Nationaal Programma Groningen. Dit helpt om, bovenop de reguliere ontwikkelingen, te investeren in de toekomstige welvaart van Het Hogeland.

"De vraag aan Vonc was vooral ‘ontzorg ons’ en maak een campagne waar we later zelf verder mee kunnen. Daar is Vonc in geslaagd, prima samenwerking, juiste mensen op de juiste plek en genoeg kennis om een goed inhoudelijk gesprek te voeren. De kop van de koppencampagne is een blijver!" 

Esther Dob-de Groot, strategisch communicatieadviseur gemeente Het Hogeland

Effect

Het campagneconcept is de basis voor woord, beeld en inhoud. Het zorgt ervoor dat je herkenbaar, eenduidig en zichtbaar naar je inwoners communiceert, nu en in de toekomst.

Met de campagne zijn inwoners op de hoogte gebracht van de inhoud van het lokaal programmaplan en de bijeenkomst. De online informatiebijeenkomst is ruim duizend keer bekeken.

Word je er warm van?

Of nieuwsgierig geworden naar meer Vonc? Wie weet kunnen we samen een vuurtje aanwakkeren.