PROVINCIE GRONINGEN

N361VEILIG - Hoe rijd jij van wad tot stad?

Projectcommunicatie

Missie

Met het project N361 Veilig wil provincie Groningen zorgen voor bewustwording van het rijgedrag van weggebruikers door middel van verkeersveiligheidscampagnes.

Vonc...

...werkt sinds 2014 samen met provincie Groningen aan de voorlichting en projectcommunicatie rondom de N361.

We ontwikkelden onder andere verkeersveiligheidscampagnes. Hierbij gebruiken we een positieve benadering afgeleid van de overtuigingstheorie van professor Robert Cialdini: door de weggebruiker positief te benaderen en hem ‘belonend’ aan te spreken zal hij het juiste rijgedrag vertonen. Bovendien speelt het sociale aspect een belangrijke rol: goed voorbeeld doet goed volgen.

Over de opdrachtgever

De N361 is een provinciale weg tussen Groningen en Lauwersoog waar regelmatig verkeersongevallen voorkomen. Provincie Groningen verbetert daarom samen met verschillende partijen de verkeersveiligheid op deze weg.

Effect

Provincie Groningen heeft een effectmeting van de campagne uitgevoerd onder weggebruikers. Hieruit blijkt dat een derde van de weggebruikers zich beter aan de snelheid houdt dankzij de campagne. Het grootste deel van de ondervraagden vindt het positief dat aandacht wordt besteed aan te hard rijden en denkt dat de campagne mensen bewuster maakt. Negen van de tien ondervraagden is bekend met de campagne en de bijbehorende kreet ‘Kon minder!’.

“Duidelijke campagne: 80 rijden is een goede keuze, op z'n Grunnings is het dus de beste keuze.”

Weggebruiker N361

Word je er warm van?

Of nieuwsgierig geworden naar meer Vonc? Wie weet kunnen we samen een vuurtje aanwakkeren.