Alde Feanen LIFE+

Booming Business

Content & Creatie

Missie

Maak in een film van vijf minuten zichtbaar welke werkzaamheden de afgelopen vijf jaar zijn uitgevoerd in De Alde Feanen voor het LIFE+ project Booming Business. De afgelopen jaren zijn in dit nationaal park verschillende maatregelen uitgevoerd om de flora en fauna te herstellen.

Vonc...

...was van 2013 tot 2019 verantwoordelijk voor de communicatie rondom het LIFE+ project Booming Business.

In het eerste communicatieplan (uit 2013) was het idee van een slotfilm al opgenomen. Tijdens het project zijn ook verschillende filmbeelden geschoten. Maar hoe geef je daar ruim vijf jaar later vorm aan? Tijden veranderen. Filmtechnieken en het tempo van video’s zijn niet meer hetzelfde als toen. Vonc schreef een nieuw scenario en maakte nieuwe filmbeelden om de afgelopen vijf jaar samen te vatten in een video van ruim vijf minuten.

Nationaal Park De Alde Feanen is een van de grootste laagveenmoerasgebieden van Noordwest-Europa. Het Life+ project is een samenwerking tussen Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea, Gemeente Leeuwarden en STOWA.

Effect

Tijdens het tweedaagse slotsymposium ‘Reuring in het riet’ werd de eindfilm getoond aan experts, ecologen en andere betrokkenen. De film werd met een warm applaus ontvangen. De hoofdpersoon in de film neemt je per boot mee door het natuurgebied en laat de resultaten van de werkzaamheden zien. Prachtige beelden die laten zien dat deze resultaten zijn vruchten beginnen af te werpen!

Word je er warm van?

Of nieuwsgierig geworden naar meer Vonc? Wie weet kunnen we samen een vuurtje aanwakkeren.