WATERSCHAP VECHTSTROMEN

Oog voor je omgeving

Omgevingscommunicatie

Missie

Omwonenden en ondernemers van het Reggedal maximaal betrekken bij de herinrichting van het gebied. 

Vonc...

...ontwikkelde samen met Waterschap Vechtstromen verschillende manieren om bewoners te betrekken bij de veranderingen in de omgeving.

Dit deden we aan de hand van onze eigen methode voor omgevingscommunicatie: 'Ik zie, ik zie wat jij ook ziet.' Van keukentafelgesprekken tijdens de planvorming tot visualisaties tijdens informatiebijeenkomsten en ondersteuning van bewonersinitiatieven.

Over de opdrachtgever

Waterschap Vechtstromen werkt samen met verschillende partners aan een meer natuurlijke inrichting van het Reggedal in Enter zodat het gebied is voorbereid op toekomstige klimaatveranderingen.

Effect

Een gedragen ontwerp waarover omwonenden hebben meegedacht en meebeslist. Hierdoor werd het een herinrichting van ‘iedereen’ en kregen de plannen veel draagvlak. Dankzij visualisatietechnieken, zoals augmented reality, konden bewoners en belanghebbenden de toekomstige situatie ervaren. Hiermee kwamen de plannen letterlijk tot leven voor hen.

"We hebben onze wensen mogen uitspreken en zo te zien, is daar goed naar geluisterd."

BRON: TUBANTIA

Word je er warm van?

Of nieuwsgierig geworden naar meer Vonc? Wie weet kunnen we samen een vuurtje aanwakkeren.