Parkeerstrategie Zwolle

Concept - content - creatie

Als hoofdstad van de provincie Overijssel is Zwolle een magneet voor bewoners, bezoekers en ondernemers. In vergelijking met zestig jaar geleden is het aantal inwoners van Zwolle verdubbeld. In diezelfde periode zijn er maar liefst twintig keer zoveel auto's bijgekomen en dat stopt niet. Deze groeiende populariteit van de stad brengt uitdagingen met zich mee om de stad leefbaar, toegankelijk, veilig, gastvrij én bereikbaar te houden. 

Wat vroeg gemeente Zwolle ons?

De gemeente Zwolle werkt in dit kader aan een nieuwe parkeerstrategie voor Zwolle. De vraag aan Vonc is: hoe kunnen we als gemeente ervoor zorgen dat bewoners, ondernemers en bezoekers van onze stad begrijpen waarom we onze parkeerstrategie vernieuwen en hoe kunnen we hen betrekken bij het proces?

Hoe hebben we het aangepakt?

Als basis hebben we samen met gemeente Zwolle de parkeerstrategie vertaald naar een overtuigend verhaal, begrijpelijk voor iedereen. In plaats van alleen uitleggen wát er gaat gebeuren, hebben we in dit verhaal de nadruk gelegd op het ‘waarom’ van de parkeerstrategie. Dit eenduidige verhaal zorgde ervoor dat er vanuit de gemeente één boodschap naar buiten kon worden gebracht.  

Veel uitgangspunten die in de parkeerstrategie een plek kregen waren door de gemeenteraad al vastgesteld in eerdere visies. Daarom kozen we ervoor om deze voor te leggen aan inwoners en bezoekers van Zwolle en hen te vragen naar de kansen en belemmeringen die ze zien voor hun eigen buurt of omgeving. Gemeente Zwolle kan in de uitvoering van de strategie in de verschillende wijken daar verder op bouwen. Via zowel fysieke gesprekken als enquêtes haalden we deze informatie op. 

Op de website van de gemeente Zwolle hebben we een speciale landingspagina ingericht om de boodschap rondom de parkeerstrategie te vertellen. Een online activatie-campagne stimuleerde bewoners en ondernemers mee te denken over de parkeerstrategie. Deze campagne bestond uit de inzet van video, afbeeldingen en banners op verschillende platforms, waaronder Facebook, Instagram en online nieuwsmedia.  

Het idee

We ontwikkelden een intensieve activatiecampagne met ambassadeurs uit Zwolle. Zij gaven hun persoonlijke ‘visie’ op parkeren om medebewoners, bezoekers en ondernemers te activeren om de enquête in te vullen en de gemeente te voorzien van hun ideeën over parkeren. 

Landingspagina en online campagne

Op de website van de gemeente Zwolle hebben we een speciale landingspagina ingericht om de boodschap rondom de parkeerstrategie te vertellen. Ook hebben we een online campagne opgezet om mensen te stimuleren om mee te denken over de parkeerstrategie. Deze online campagne bestond uit de inzet van video, afbeeldingen en banners op verschillende platforms, waaronder Facebook, Instagram, Snapchat en online nieuwsmedia. 

En hier zijn we trots op!

We zijn er trots op dat inwoners, ondernemers en bezoekers hebben kunnen meedenken over de parkeerstrategie. We hebben de doelgroep goed kunnen bereiken en kregen meer dan 4.000 reacties op de enquête binnen. De ideeën zijn in een participatiejournaal verwerkt en samen met de parkeerstrategie aangeboden aan de gemeenteraad.  

"De focus van de campagne lag vooral op een duidelijk en persoonlijk verhaal voor en door bewoners en ondernemers in Zwolle. Hierdoor zagen we dat Zwollenaren uit alle wijken en stadsdelen volop de enquête invulden"

Marian, Vonc-collega

Wil je dat wij ook jou verder helpen?

Of nieuwsgierig geworden naar meer Vonc? Wie weet kunnen we samen een vuurtje aanwakkeren.