Regio Deal Zuidoost Friesland

Een gedragen communicatiestrategie

Communicatiestrategie – Projectstijl – Concept & Creatie

Missie

Een goede basis voor communicatie neerleggen, zodat alle verschillende partners van de Regio Deal Zuidoost Friesland straks zelf goed en eenduidig met hun doelgroepen kunnen communiceren. Samen met de partners maakten we een strategie en een projectstijl die past bij de regio.

Vonc...

...organiseerde een digitale strategische sessie voor en met de communicatieadviseurs van de verschillende partners.

Samen met hen vulden we het Strategisch Communicatieframe van Betteke van Ruler in. Alle input werkten we uit in een beknopte communicatieaanpak.
De partners communiceren straks zelf met hun doelgroepen. Om hen daarbij te helpen, ontwikkelden we een projectstijl met toolkit.

Over de opdrachtgever

De rijksoverheid stelt geld beschikbaar voor een aantal regio’s in Nederland, waar versterking op verschillende vlakken nodig is. Denk aan leefbaarheid in dorpen, of bodemkwaliteit en biodiversiteit. Samen met de regio’s worden hierover afspraken gemaakt: de Regio Deals. De Regio Deal Zuidoost Friesland is een samenwerking van de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en het Rijk.

Inmiddels is de Deal voor deze regio gesloten: het Rijk investeert €15 miljoen, de overheden in de regio verdubbelen dit bedrag. Samen met de mienskip wordt dit geld besteed aan het versterken van de regio. Te denken valt aan projecten als het ontwikkelen van mienskipiniatiatieven, aanleg van natuur, verbeteren van de waterhuishouding en biodiversiteit en projecten  voor het welzijn van inwoners.

Effect

Dankzij het samen bepalen van de strategie, ligt er een gedragen communicatiestrategie. De projectstijl en het handboek zorgen ervoor dat iedereen zelf kan communiceren over projecten, maar wel met het label van de Regio Deal. Zo’n herkenbaar label zorgt voor betere zichtbaarheid van de projecten in de regio en laat zien dat we samen de regio versterken.

Word je er warm van?

Of nieuwsgierig geworden naar meer Vonc? Wie weet kunnen we samen een vuurtje aanwakkeren.