Regionale Energie Strategie (RES)

RES

Communicatiestrategie, Content & Creatie, Campagne, Participatie

Missie

Ontwikkel een campagne om inwoners van Friesland te betrekken bij de plannen voor duurzame energie-opwekking. De campagne is onderdeel van de Regionale Energie Strategie (RES) Fryslân waar 18 Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân en Liander samen aan werken.

Vonc...

…ontwikkelde samen met de communicatieadviseurs van de betrokken overheden een communicatiestrategie, participatieplan en campagne.

Doel van de campagne: zoveel mogelijk inwoners van Fryslân geven in een online vragenlijst aan hoe zij betrokken willen worden bij de energietransitie. Vonc bedacht het idee en maakte de campagnemiddelen. Zo konden de deelnemende gemeenten de campagne eenvoudig zelf inzetten via zelfgekozen kanalen. Vanuit een digitale toolkit konden de gemeenten middelen, werkbestanden en campagne-instructies downloaden. The Imagineers uit Sneek zette de vragenlijst en content van Vonc om in een online participatietool.

Over de opdrachtgever

De Regionale Energie Strategie (RES) is een document waarin overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties onder andere beschrijven hoe en waar we in 2030 duurzame elektriciteit (zon en wind) opwekken. Voordat hier ambities voor worden opgesteld in de RES 1.0, willen de overheden in Fryslân in gesprek met inwoners en organisaties.

Effect

Voor veel mensen is duurzaamheid nog steeds abstract en ver weg. Daarom is de campagne ingestoken vanuit het perspectief van een kind: het Friese jongetje Jelte. Jelte is nog te klein voor grote-mensenzaken. Wij als volwassenen moeten nú de keuzes maken voor later, zodat kinderen als Jelte een zorgeloze toekomst hebben. We hebben het in de campagne dus niet over windmolens en zonnepanelen, maar over de toekomst van onze kinderen. Op die manier maken we het onderwerp menselijker en dichterbij.

De campagne met vragenlijst staat op kiesvoorjelte.nl. Vanwege het coronavirus zijn rijwel alleen online campagnemiddelen ingezet. In de eerste vier dagen dat de vragenlijst online stond hadden al 650 inwoners hem ingevuld. De ambitie was hoog: de lat lag op 2.390 reacties en uiteindelijk hebben 3000 inwoners van Fryslân de vragenlijst ingevuld!

Klik hier voor meer informatie over de campagne.

Word je er warm van?

Of nieuwsgierig geworden naar meer VONC? Wie weet kunnen we samen een vuurtje aanwakkeren.