Schutte Bouw & Ontwikkeling

Duurzame omgevingscommunicatie

Communicatiestrategie – Omgevingscommunicatie

Missie

Ontwikkel een communicatiestrategie die bijdraagt aan het vloeiend verlopen van de bouwwerkzaamheden en tegelijkertijd de relatie met de stakeholders - omwonenden, winkeleigenaren, bedrijfseigenaren – open en constructief houdt.

Vonc...

…weet dat een communicatiestrategie nooit op zichzelf staat. Het komt tot stand in goede samenwerking met Schutte Bouw.

Dit hebben wij gedaan door het organiseren van contactmomenten zoals webinars en inloopspreekuren. Ook door middel van gedegen behoefte onderzoek te doen bij klant, stakeholders en samenwerkingspartners. De gemeente Zwolle is een belangrijke samenwerkingspartner en is dan ook nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het plan en de uitvoering ervan. Datzelfde geldt voor ondernemers in het Broerenkwartier: in voorgesprekken zijn wensen, gedachten en mogelijkheden besproken om de impact van de bouwwerkzaamheden te beperken. 

Over de opdrachtgever

Schutte Bouw verbouwt en renoveert de Weeshuispassage in Zwolle, onderdeel van de transformatie van het Broerenkwartier. Het project bevindt zich in een drukke omgeving, in het centrum van de stad. Daardoor hebben de werkzaamheden direct invloed op de omgeving. Niet alleen voor omwonenden is het ingrijpend, ook ondernemers en andere gebruikers van het gebied kunnen hiervan hinder ondervinden. 

"Wij van Xenos willen jullie graag een compliment geven voor de snelle en fijne communicatie, het meedenken en plaatsen van signing. En voor het meedenken over het aanleveren van onze vracht etc. Niets is te veel voor jullie. Wij hopen in de toekomst dit ook zo te houden."

Marianne Kraake, namens het team van Xenos.

Effect

Vonc heeft een communicatieplan ontwikkelt wat zorgt voor een constructieve verbinding en samenwerking met de directe omgeving van de Weeshuispassage, stakeholders en samenwerkingspartner. Daarmee draagt het mede bij aan de goede naam van Schutte in de regio Zwolle.

Word je er warm van?

Of nieuwsgierig geworden naar meer Vonc? Wie weet kunnen we samen een vuurtje aanwakkeren.