Concept en doelstellingen

We bepalen samen met de opdrachtgever het doel van het magazine en het beoogde publiek. Ook denken we in deze fase na over de onderwerpen, thema’s en rubrieken die aan bod zullen komen en gaan we bezig met het ontwerp en de lay-out. Nadat het concept is uitgedacht en de bladformule is opgesteld gaat de redactieraad aan de slag met de inhoud. De redactie bestaat vaak uit medewerkers vanuit de organisatie zelf en het Vonc-team. Bij de start van iedere nieuwe editie is er een redactievergadering. Hier brainstormen we over ideeën en onderwerpen en worden de deadlines bepaald.