Eska

Eska geeft al heel wat jaren een personeelsblad uit. In de eerste jaren werd deze gemaakt door medewerkers zelf: zij schreven artikelen of leverden kopij aan. De uitstraling en de inhoud van het blad sloot onvoldoende aan bij de doelstellingen en de koers van Eska. Vandaar dat wij in 2018 samen met Eska een nieuw personeelsmagazine hebben ontwikkeld.