Op Stee

Sinds 2019 maken wij het bewonersmagazine ‘Op Stee’ van en met woningstichting Wierden en Borgen. Het twintig pagina’s tellende magazine wordt twee keer per jaar verstuurd naar alle huurders van de woningstichting. Met het blad wil Wierden en Borgen een relatie opbouwen met de huurder en nuttige informatie, nieuws, tips en activiteiten delen.