Zorggroep Meander

Zorggroep Meander had jarenlang een personeelsblad, maar door de komst van intranet verdween deze. In 2016 kwam de behoefte terug om weer meer (achtergrond)informatie te delen richting de medewerkers. Vandaar dat het personeelsblad ‘Met ’n Ander’ opnieuw in het leven is geroepen. Het personeelsblad moest naast informeren ook bijdragen aan de verbinding tussen de medewerkers op alle locaties.