waterschap Vechtstromen

Verkiezingscampagne

Strategie, concept, (online) campagne, content & communicatie

Er valt echt iets te kiezen bij de waterschapsverkiezingen!

Op 15 maart 2023 vonden de 4-jaarlijkse waterschapsverkiezingen plaats. In samenwerking met waterschap Vechtstromen hebben wij de vertaalslag gemaakt van de landelijke naar een regionale verkiezingscampagne. Graag laten we je zien welke strategie en met concept en middelen wij hebben gewerkt. Het doel: zoveel mogelijk mensen in het gebied van Vechtstromen laten weten dat er echt iets te kiezen valt en motiveren om te gaan stemmen.

Bekijk de commercial

Stap voor stap naar een regionale verkiezingscampagne

Hoe zag dat er dan uit?