Van landelijk naar regionaal

Vanuit de Unie van Waterschappen is de landelijke verkiezingscampagne gemaakt. Deze campagne had een duidelijke focus op twee fases:

Fase 1: Thematische campagne 'De toekomst van ons water'

Fase 2: Activerende campagne 'Hoe zie jij de toekomst van ons water?’

Het doel van de landelijke campagne was om te laten zien dat er iets te kiezen valt. Verder was het o.a. belangrijk dat de campagne:

  • duidelijk maakt: ‘de toekomst van ons water gaat ook jou aan!’
  • laat zien dat er iets te kiezen valt;
  • werkt vanuit campagneconcept dat bijdraagt aan herkenning en zichtbaarheid;
  • kan rekenen op (landelijke) media-aandacht;
  • qua opkomstpercentage minstens 2019 evenaart;

Op basis van de landelijke campagne hebben wij een regionale vertaalslag gemaakt gericht op de inwoners van het werkgebied van Vechtstromen.