Regionale campagne

Concept: dichtbij en herkenbaarheid

We hebben gekozen om regionale ambassadeurs in te zetten. Wij zien in de regionale ambassadeurs een sterke kans om binding met de inwoners te krijgen. Deze lokale ambassadeurs zijn zoals jij en ik en zorgen daardoor voor herkenning.

Bewustwording

Door deze ambassadeurs in video- en/of artikelvorm zowel dilemma’s voor te leggen als hun visie op de toekomst van het water te bevragen, wilden we de bewustwording van het hebben van een stem onder inwoners van regio Vechtstromen vergroten. Door de inzet van lokale ambassadeurs maakten we het concreet, dichtbij en lieten we zien dat er echt iets te kiezen valt.

First time voters

Jongeren name we mee door studenten van Civiele Techniek, specialisatie water van de Universiteit Twente aan het woord te laten (bv via video) over hun visie op “De toekomst van het water” in de regio. Ook organiseerden we samen met onderwijsinstellingen een verkiezingsdebat Bij Saxion in Enschede en een verkiezingsfestival bij het ROC in Hengelo.

Onze campagne was o.a. gebaseerd op de volgende pijlers/strategie:

  1. Aansluiten op landelijke campagne
  2. Regionale ambassadeurs' een rol geven in de campagne onder het mom van: water is van ons allemaal
  3. Er valt wat te kiezen en dat maken we duidelijk
  4. Kansen pakken en aansluiten op reguliere communicatie momenten
  5. Spanningsboog creëren in aanloop naar de verkiezingen
  6. Medewerker = ambassadeur benutten
  7. We zoeken de samenwerking
  8. Ondersteuning politieke partijen
  9. Met aandacht voor modern openbaar bestuur

Op deze manier wilden we minimaal een opkomst van 53,2% halen.